Installationer

Vi har specialiserat oss på att projektera och installera ljudanläggningar för offentliga miljöer där krav på tydlighet, hörbarhet och användarvänlighet är de viktigaste faktorerna, såsom exempelvis Köpcentrum, Hästkapplöpningsbanor, hörsalar och idrottsanläggningar.  
Vi har valt våra leverantörer med omsorg och noggrannhet. Eftersom vi själva arbetar som ljudtekniker ute på fältet, så väljer vi produkter som vi anser vara vettiga ur användarvänlighet och funktionalitet.

Eftersom det i dag ställs höga krav på driftsäkerhet har vi även specialiserat oss på fjärrstyrning av komplexa ljudsystem. Tag kontakt med oss för mera info !

Kommentarer inaktiverade.